Статистика посета

373186
ДанасДанас14
ЈучеЈуче15
Ове недељеОве недеље29
Овог месецаОвог месеца29
УкупноУкупно373186

Приступница

Из Галерије

Дистрибуција садржаја

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Закон о здравственом осигурању
Закон о здравственој заштити
Закон о јавном реду и миру
Устав
Уставни закон
Закон о јавном информисању
Закон о прекршајима
Закон о забрани пушења
Закон о локалној самоуправи
Закон о спречавању насиља на спортским манифестацијама
Закон о личној карти
Закон о малолетним извршиоцима
Закон о санитарном надзору
Закон о јавном реду и миру
Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о норми часова у основној школи
Правилник о оцењивању ученика средње школе
Правилник о оцењивању ученика основне школе
Правилник о јавним исправама које издаје средња школа
Правилник о педагошкој норми за средње школе
Правилник о наставном плану и програму за гимназије
Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи
Правилник о програму рада стручних сарадника у основној школи
Правилник о извођењу екскурзија
Moдел колективног уговора код послодавца
ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
Правилник о степену и врсти образовања за наставнике и стручне сараднике у
основној школи 2012
Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно
васпитни рад  из изборних предмета у основној школи
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања
наставника,васпитача и стручних сарадника


претходна